• D. Samociuk, „Secure Communication Between OpenFlow Switches and Controller”, AFIN 2015, The Seventh International Conference on Advances in Future Internet, ISSN 2308-4340, pp.32-37
 • B. Belter, Ł. Łopatowski, M. Giertych, W. Burakowski, H. Tarasiuk, P. Wiśniewski, P. Schauer, K. Gierłowski, D. Samociuk, „Rozległe sieci badawcze dla testowania rozwiązań nowych generacji Internetu”, Przegląd Telekomunikacyjny+Wiadomości Telekomunikacyjne, Vol 8-9, 2015, ISSN 1230-3496, pp. 681-690
 • W. Gumiński, T. Gierszewski, „System dostępu zdalnego do rozproszonych laboratoriów badawczych”, Przegląd Telekomunikacyjny+Wiadomości Telekomunikacyjne, Vol 8-9, 2015, ISSN 1230-3496, pp. 1059-1062

Przegląd Telekomunikacyjny+Wiadomości Telekomunikacyjne, Vol 12, 2015, ISSN 2449-7487:

 • W. Burakowski, „Dlaczego zbudowaliśmy krajową sieć badawczą PL-LAB2020?”
 • A. Binczewski, B. Belter, Ł. Łopatowski, M. Giertych, W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bęben, M. Sosnowski, P. Krawiec, J. Granat, P. Wiśniewski, W. Szymak, A. Grzech, P. Świątek, P. Schauer, R. Adamkiewicz, J. Woźniak, K. Gierłowski, W. Gumiński, K. Nowicki, A. Chydziński, B. Adamczyk, D. Samociuk, A. Brachman, „Infrastruktura PL-LAB2020”, pp. 1399-1404
 • P. Schauer, R. Adamkiewicz, Ł. Falas, K. Juszczyszyn, A. Grzech, P. Świątek, G. Kołaczek, P. Stelmach, „Laboratorium chmur obliczeniowych”
 • A. Binczewski, B. Belter, Ł. Łopatowski, M. Giertych, Ł. Ogrodowczyk, A. Chydziński, D. Samociuk, H. Tarasiuk, M. Sosnowski, P. Wiśniewski, „Laboratorium SDN”, pp. 1409-1412
 • A. Brachman, D. Samociuk, M. Sosnowski, P. Schauer, P. Wiśniewski, „Laboratorium Internetu Rzeczy”, pp. 1413-1418
 • A. Bęben, P. Wiśniewski, K. Karolewicz, „Laboratorium sieci ICN”
 • J. Granat, W. Szymak, „Laboratorium zarządzania siecią”
 • K. Gierłowski, M. Hoeft, T. Gierszewski, W. Gumiński, K. Nowicki, J. Woźniak, „Wdrożenie laboratorium mobilnych technik bezprzewodowych”
 • B. Belter, Ł. Łopatowski, M. Giertych, Ł. Ogrodowczyk, P. Krawiec, M. Sosnowski, P. Wiśniewski, W. Gumiński, „W jaki sposób przeprowadzać eksperymenty w PL-LAB2020”, pp. 1434-1439